Hudobný odbor Tanečný odbor Výtvarný odbor Literárno-dramatický odbor

ŠKOLA UMENIA... 

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši poskytuje základy umeleckého vzdelávania pre deti od 5 rokov. Hornú hranicu našich zverencov máme neobmedzenú. Štúdium na našej škole prebieha v dvoch formách. Skupinovej a individuálnej. Našich žiakov pripravujeme na profesionálne štúdium umeleckých predmetov i na amatérsku umeleckú činnosť.

Pri našej ZUŠ sú zriadené orgány rada školy a ZRŠ.

 

 


Venujte 2% z dane

 

Zverejňujeme čísla účtov:

ŠKOLNÉ:
SK87 0900 0000 0003 9058 2420

ZRŠ:

SK84 5200 0000 0000 0637 7167

  • Poplatok ZRŠ na žiaka je 10,- €/šk. rok


 

... tak ako ju nepoznáte

Pod vedením kvalifikovaných odborníkov ponúka kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času detí, tvorivé stretnutia a poznávanie sveta okolo nás prostredníctvom umenia. Vyučovanie prebieha v odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Našim cieľom je nielen vychovávať vynikajúcich umelcov, ale zároveň naučiť deti láske k umeniu, ktoré ich bude sprevádzať po celý život.

 

 

IBAN ÚČTY

10.02.2016

 UPOZORNENIE!


Od 1. 2. 2016 sa v komunikácií s bankami požívajú čísla účtov výhradne v tvare IBAN, a to  v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku.

IBAN nahradil  doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku.

Banky od 1. 2. 2016 neakceptujú čísla účtov v národnom formáte, ktorý sa doteraz na Slovensku používal.

V prípade, ak ako platiteľ uvediete v platobnom príkaze nesprávny alebo neexistujúci kód IBAN príjemcu, príkaz bude bankou odmietnutý

 

Upozorňujeme rodičov, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť zadávania IBAN pre úhradu školného na účet SLSP :

SK87 0900 0000 0003 9058 2420

OZNAM RODIČOM


Školné v roku 2015


na účet 0390582420/0900
žiadame uhrádzať len do 14. 12. 2015 !!!
Po tomto termíne uhrádzajte školné až v januári 2016.

Za porozumenie ďakujeme.
Riaditeľstvo ZUŠ V. Krtíš

Kliknite pre zavretie.